Bảo vệ ngôi nhà chung
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
Bảo vệ ngôi nhà chung
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
Hành động 365 ngày
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
.
Giờ trái đất 2019
Công nghệ của người Việt: Chuyển hóa rác thải thành điện năng và cácbon organic

Công nghệ của người Việt: Chuyển hóa rác thải thành điện năng và cácbon organic

Chúng ta chưa thực hiện phân loại rác nên công nghệ của các nước châu Âu dù hiện đại đến đâu cũng không thể xử lý triệt để được rác của Việt Nam. Trăn trở với điều này, gần 20 năm nay, ông Nguyễn Gia Long, Giám đốc Công ty TNHH Thủy lực - Máy HMC đã bắt tay vào nguyên cứu công nghệ điện rác và cácbon organic dành riêng cho Việt Nam. Công nghệ này đến nay, đã nhận được nhiều bằng khen về sáng chế và được Thủ tướng CP Nguyễn Xuân Phúc nhìn nhận, đây là công trình sáng tạo của trí tuệ Việt Nam. Dưới đây là trao đổi của ông Nguyễn Gia Long về công nghệ này.