Bảo vệ ngôi nhà chung
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
Bảo vệ ngôi nhà chung
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
Hành động 365 ngày
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
.
EVNHANOI vàThành đoàn Hà Nội ký kết công tác tuyên truyền tiết kiệm điện

EVNHANOI vàThành đoàn Hà Nội ký kết công tác tuyên truyền tiết kiệm điện

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ phối hợp hoạt động giai đoạn 2018-2022 về việc nâng cao quy định về an toàn điện, tiết kiệm điện thông qua hình thức tuyên truyền trực quan trên hệ thống tủ điện tại địa bàn thành phố đã được Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) và Thành đoàn Hà Nội tổ chức ngày 22/4.
Giờ trái đất 2018: Người dân, doanh nghiệp cùng chung tay hưởng ứng

Giờ trái đất 2018: Người dân, doanh nghiệp cùng chung tay hưởng ứng

Trước thời điểm diễn ra sự kiện chính Giờ trái đất năm 2018 vào thứ bảy ngày 24/3, người dân, doanh nghiệp đã và sẽ có những hành động gì để ủng hộ chiến dịch, bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất?