Bảo vệ ngôi nhà chung
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
Bảo vệ ngôi nhà chung
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
Hành động 365 ngày
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
.
Điện lực thị xã Duyên Hải tổ chức sinh hoạt ngoại khóa "Chung tay tiết kiệm điện" tại trường học

Điện lực thị xã Duyên Hải tổ chức sinh hoạt ngoại khóa "Chung tay tiết kiệm điện" tại trường học

Ngày 07/12, tại trường THCS Chu Văn An (khóm 1, phường 1, thị xã Duyên Hải, Trà Vinh), Điện lực thị xã Duyên Hải (Công ty Điện lực Trà Vinh) đã phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Duyên Hải tổ chức hoạt động ngoại khóa “Chung tay tiết kiệm điện” với sự tham gia của gần 400 em học sinh.
Tiết kiệm điện trong sản xuất - kinh nghiệm từ các doanh nghiệp

Tiết kiệm điện trong sản xuất - kinh nghiệm từ các doanh nghiệp

Những giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh không những giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí, góp phần tăng lợi nhuận, mà còn bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển bền vững. Dưới đây là chia sẻ của một số doanh nghiệp về vấn đề này.