Bảo vệ ngôi nhà chung
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
Bảo vệ ngôi nhà chung
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
Hành động 365 ngày
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
.
Bồi huấn, cấp chứng nhận vận hành chức danh trưởng ca Nhà máy Điện mặt trời Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

Bồi huấn, cấp chứng nhận vận hành chức danh trưởng ca Nhà máy Điện mặt trời Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

Vừa qua, Công ty Điện lực Bình Thuận đã phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2 mở lớp bồi huấn, sát hạch kiểm tra và cấp chứng nhận vận hành chức danh Trưởng ca Nhà máy Điện mặt trời Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân giai đoạn 1 cho 04 cán bộ công nhân viên.
Việt Nam có tiềm năng lớn phát triển điện mặt trời nổi

Việt Nam có tiềm năng lớn phát triển điện mặt trời nổi

Đó là đánh giá của ông Are Gloersen - Giám đốc Thị trường châu Á Công ty Ocean Sun (Công ty Năng lượng Na Uy), đơn vị có những công nghệ điện năng lượng mặt trời (NLMT) nổi đang được sử dụng tại nhiều nước.