Bảo vệ ngôi nhà chung
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
Bảo vệ ngôi nhà chung
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
Hành động 365 ngày
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
.
EVN công khai thông tin để thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà

EVN công khai thông tin để thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà

Tiếp tục triển khai các biện pháp để góp phần thúc đẩy điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN), Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các Tổng công ty Điện lực công khai mọi quy trình, thủ tục, hiện trạng lưới điện,… và tạo điều kiện tối đa cho chủ đầu tư điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) trong quá trình ký hợp đồng đấu nối, mua bán điện.
Năng lượng tái tạo giúp Ninh Thuận

Năng lượng tái tạo giúp Ninh Thuận 'cất cánh'

Các dự án năng lượng tái tạo (NLTT) được triển khai đã biến Ninh Thuận từ vùng đất cằn cỗi trở thành trung tâm công nghiệp năng lượng sạch, tạo nền tảng cho các lĩnh vực kinh tế khác phát triển. Xung quanh câu chuyện này, ông Phạm Văn Hậu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã trao đổi thêm một số vấn đề đáng quan tâm.