Bảo vệ ngôi nhà chung
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
Bảo vệ ngôi nhà chung
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
Hành động 365 ngày
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
.
PC Hà Tĩnh tổ chức Hội thi tiết kiệm năng lượng và hiệu quả trong trường học

PC Hà Tĩnh tổ chức Hội thi tiết kiệm năng lượng và hiệu quả trong trường học

Chiều ngày 06/12/2018, tại Trường THCS Lê Bình (Thành phố Hà Tĩnh), Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) đã phối hợp Sở Công Thương, Sở Giáo dục & Đào tạo, Trường THCS Lê Bình tổ chức Hội thi tiết kiệm năng lượng và hiệu quả trong trường học năm 2018.
Phát triển năng lượng tái tạo:

Phát triển năng lượng tái tạo: 'Hóa giải' những khó khăn

Năng lượng tái tạo (NLTT) luôn có những yếu tố bất định và khi được bổ sung vào thị trường phát điện cạnh tranh sẽ là một thách thức lớn trong điều hành hệ thống điện Việt Nam. Dưới đây là trao đổi của ông Nguyễn Đức Cường - Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) về vấn đề này.