Bảo vệ ngôi nhà chung
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
Bảo vệ ngôi nhà chung
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
Hành động 365 ngày
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
.
EVN đưa ra nhiều nhóm giải pháp tiết kiệm điện trong giai đoạn 2016 – 2020

EVN đưa ra nhiều nhóm giải pháp tiết kiệm điện trong giai đoạn 2016 – 2020

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa tổ chức họp triển khai chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2016 – 2020, nhằm thực hiện các chỉ đạo của Nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cũng như tuyên truyền, nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.
Làm thế nào để nâng cao hiệu quả chiếu sáng trong trường học?

Làm thế nào để nâng cao hiệu quả chiếu sáng trong trường học?

Đó là vấn đề được đặt ra tại Hội nghị “Nâng cao hiệu quả chiếu sáng trong trường học” do Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Sản xuất sạch hơn Hải Phòng phối hợp của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Lê Chân tổ chức tại trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh ngày 29/6/2016.