Bảo vệ ngôi nhà chung
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
Bảo vệ ngôi nhà chung
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
Hành động 365 ngày
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
.
Chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện”: Kinh nghiệm từ EVNHCMC

Chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện”: Kinh nghiệm từ EVNHCMC

Trong vòng 3 năm (2013-2015), Chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện” của Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã thu hút hơn 2 triệu lượt hộ gia đình tham gia, sản lượng điện tiết kiệm là 1,35 tỷ kWh,tương đương 2.395 tỷ đồng.
Vì đâu công trình xanh khó phát triển?

Vì đâu công trình xanh khó phát triển?

Nhiều ý kiến cho rằng, công trình xanh sẽ làm tăng thêm từ 20 - 30% tổng chi phí xây dựng. Thực tế có phải như vậy? PV Thế giới điện có cuộc trao đổi với ông Vũ Hồng Phong - Quản lý Dự án Công trình xanh, Hội đồng Công trình xanh Việt Nam.