Bảo vệ ngôi nhà chung
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
Bảo vệ ngôi nhà chung
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
Hành động 365 ngày
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
.
Tuyên truyền tiết kiệm điện trong trường học: Việc làm nhỏ, chuyển biến lớn

Tuyên truyền tiết kiệm điện trong trường học: Việc làm nhỏ, chuyển biến lớn

Công ty Điện lực Đắk Lắk (PC Đắk Lắk) mới đây đã phối hợp với các Trường Trung học cơ sở trên địa bàn tổ chức chương trình ngoại khóa tuyên truyền tiết kiệm điện trong trường học, đây được xem là một trong những hoạt động mang ý nghĩa thiết thực cho các em học sinh tại địa phương.
KTS Võ Trọng Nghĩa: Xanh hóa đô thị để giảm ngập lụt

KTS Võ Trọng Nghĩa: Xanh hóa đô thị để giảm ngập lụt

Cùng với những diễn biến thất thường của thời tiết, việc đô thị hóa nhanh trong khi năng lực quy hoạch, thiết kế và quản lý đô thị còn yếu kém đã khiến tình trạng ngập lụt ở Hà Nội có chiều hướng gia tăng. Theo KTS Võ Trọng Nghĩa, thay vì bê tông hóa như hiện nay, Hà Nội nên quy hoạch đô thị theo hướng chú trọng phát triển không gian xanh để tăng diện tích thấm, hút của nước.