Bảo vệ ngôi nhà chung
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
Bảo vệ ngôi nhà chung
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
Hành động 365 ngày
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
.
Hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng năng lượng bền vững

Hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng năng lượng bền vững

Công ty Điện lực TP Cần Thơ đã phối hợp với các ngành hữu quan thành phố triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp thực hành tiết kiệm năng lượng. Các hoạt động này giúp doanh nghiệp giảm được chi phí sản xuất và tăng sức cạnh tranh, giúp ngành điện cung cấp đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân thành phố.
Nối lưới toàn bộ điện mặt trời mái nhà ở TP HCM

Nối lưới toàn bộ điện mặt trời mái nhà ở TP HCM

Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC), khẳng định EVNHCMC sẽ đấu nối lên lưới điện tất cả dự án điện mặt trời mái nhà để nhanh chóng giải tỏa công suất.