Bảo vệ ngôi nhà chung
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
Bảo vệ ngôi nhà chung
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
Hành động 365 ngày
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
.
PC Trà Vinh phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền tiết kiệm điện hiệu quả

PC Trà Vinh phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền tiết kiệm điện hiệu quả

Công ty Điện lực Trà Vinh (PC Trà Vinh) đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn tỉnh, lồng ghép hiệu quả chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện vào các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Tiết kiệm điện trong sản xuất - kinh nghiệm từ các doanh nghiệp

Tiết kiệm điện trong sản xuất - kinh nghiệm từ các doanh nghiệp

Những giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh không những giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí, góp phần tăng lợi nhuận, mà còn bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển bền vững. Dưới đây là chia sẻ của một số doanh nghiệp về vấn đề này.