Bảo vệ ngôi nhà chung
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
Bảo vệ ngôi nhà chung
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
Hành động 365 ngày
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
.
Phát triển điện rác: Cần sớm hoàn thiện cơ chế

Phát triển điện rác: Cần sớm hoàn thiện cơ chế

Với lượng rác khổng lồ mỗi năm, Việt Nam hoàn toàn có thể tận dụng được nguồn phế thải này để phát triển điện rác, vừa góp phần tăng nguồn điện cho hệ thống, vừa giảm tình trạng ô nhiễm, bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, điện rác vẫn chưa có sự đột phá. Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 1 (PECC1) là đơn vị tiên phong trong việc nghiên cứu và cung cấp các dịch vụ kỹ thuật cho khách hàng về lĩnh vực điện rác. PV đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Nguyên Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty.