Bảo vệ ngôi nhà chung
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
Bảo vệ ngôi nhà chung
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
Hành động 365 ngày
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
.
Các cơ quan truyền thông góp phần nâng cao nhận thức về sử dụng điện an toàn và tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Các cơ quan truyền thông góp phần nâng cao nhận thức về sử dụng điện an toàn và tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Định kỳ tháng 6 hằng năm, Công ty Điện lực Trà Vinh đều phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền về sử dụng điện an toàn và tiết kiệm trong năm. Công tác này đã đều đặn triển khai trong 8 năm qua.
PC Gia Lai tạo điều kiện đấu nối các dự án điện mặt trời mái nhà

PC Gia Lai tạo điều kiện đấu nối các dự án điện mặt trời mái nhà

Hệ thống điện mặt trời mái nhà ngày càng được nhiều doanh nghiệp và hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Gia Lai lắp đặt, sử dụng. Việc đấu nối với lưới điện quốc gia để bán phần điện dư cũng như ký hợp đồng mua bán điện với ngành Điện như thế nào, ngành Điện có những hỗ trợ gì cho khách hàng...? Dưới đây là trao đổi của ông Võ Ngọc Quý - Phó Giám đốc kinh doanh Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) về vấn đề này.