Bảo vệ ngôi nhà chung
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
Bảo vệ ngôi nhà chung
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
Hành động 365 ngày
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
.
Các cơ quan truyền thông góp phần nâng cao nhận thức về sử dụng điện an toàn và tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Các cơ quan truyền thông góp phần nâng cao nhận thức về sử dụng điện an toàn và tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Định kỳ tháng 6 hằng năm, Công ty Điện lực Trà Vinh đều phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền về sử dụng điện an toàn và tiết kiệm trong năm. Công tác này đã đều đặn triển khai trong 8 năm qua.
“Điện mặt trời mái nhà sẽ bùng nổ trong những năm tới”

“Điện mặt trời mái nhà sẽ bùng nổ trong những năm tới”

Đó là nhận định của bà Nguyễn Thùy Ngân - Giám đốc Truyền thông Công ty Năng lượng Mặt trời Bách Khoa (SolarBK) về xu hướng phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) và những lợi ích mà loại hình này mang lại.