Bảo vệ ngôi nhà chung
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
Bảo vệ ngôi nhà chung
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
Hành động 365 ngày
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
.
Đẩy mạnh tuyên truyền lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời áp mái

Đẩy mạnh tuyên truyền lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời áp mái

Hiện nay, giải pháp tự cung cấp điện nhờ vào nguồn năng lượng mặt trời đang là xu hướng phát triển của thế giới. Ngành Điện TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích người dân sử dụng tiết kiệm điện và đầu tư khai thác nguồn điện này.
Vì sao đăng ký nhiều, thực hiện ít?

Vì sao đăng ký nhiều, thực hiện ít?

Tại Việt Nam những năm qua, hàng trăm dự án điện gió đã được đăng kí, nhưng thực tế, số dự án được triển khai chỉ đếm trên đầu ngón tay! Dưới đây là trao đổi của TS. Mai Duy Thiện - Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam về vấn đề này.