Bảo vệ ngôi nhà chung
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
Bảo vệ ngôi nhà chung
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
Hành động 365 ngày
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
.
Năng lượng tái tạo giúp Ninh Thuận

Năng lượng tái tạo giúp Ninh Thuận 'cất cánh'

Các dự án năng lượng tái tạo (NLTT) được triển khai đã biến Ninh Thuận từ vùng đất cằn cỗi trở thành trung tâm công nghiệp năng lượng sạch, tạo nền tảng cho các lĩnh vực kinh tế khác phát triển. Xung quanh câu chuyện này, ông Phạm Văn Hậu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã trao đổi thêm một số vấn đề đáng quan tâm.