Gio trai dat 2020
Gio trai dat 2020.2
Bảo vệ ngôi nhà chung
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
Bảo vệ ngôi nhà chung
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
Hành động 365 ngày
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
.
PC Thừa Thiên - Huế: Tắt các thiết bị điện không cần thiết trong 5 ngày liên tục tại các đơn vị trực thuộc

PC Thừa Thiên - Huế: Tắt các thiết bị điện không cần thiết trong 5 ngày liên tục tại các đơn vị trực thuộc

Thiết thực hưởng ứng sự kiện Giờ trái đất 2020, Công ty Điện lực Thừa Thiên - Huế (PC Thừa Thiên - Huế) đã và đang tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia, nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng.
Đổi mới công tác tuyên truyền vận động chiến dịch Giờ trái đất 2020

Đổi mới công tác tuyên truyền vận động chiến dịch Giờ trái đất 2020

PV tietkiemnangluong.vn đã phỏng vấn ông Trịnh Quốc Vũ – Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) về vai trò và những giải pháp triển khai của Bộ Công Thương trong chiến dịch Giờ trái đất 2020.