• 05/08/2020

Bộ Xây dựng có Quyết định số 967/QĐ-BXD ngày 24/7/2020 về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu giai đoạn 2020-2030. Trong đó đề ra 4 nhóm nhiệm vụ quan trọng để phát triển các hoạt động của ngành xây dựng theo hướng giảm phát thải khí nhà kính.


  • 03/08/2020

UBND TP Hà Nội đã ban hành văn bản số 3477/UBND-KT ngày 29/7/2020 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 13/QĐ-TTg, ngày 6/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam.


  • 28/07/2020

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có văn bản số 4971/EVN-KD ngày 23/7/2020 đề nghị Bộ Công Thương, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo hướng dẫn xử lý vướng mắc về việc phân biệt giữa hệ thống điện mặt trời mái nhà và điện mặt trời mặt đất nối lưới.


  • 28/07/2020

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 Quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời.


  • 20/07/2020

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ban hành Quyết định 1010/QĐ-EVN ngày 10/7/2020 về Quy trình thử nghiệm và công nhận Ngày vận hành thương mại cho nhà máy điện gió và nhà máy điện mặt trời. Việc này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư điện mặt trời đưa các nhà máy đi vào vận hành...


  • 07/07/2020

Ngày 25/6/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có công văn số 5422/UBND-CT đề nghị các sở, ban, ngành có liên quan tăng cường thực hiện việc quản lý đầu tư các dự án nguồn điện năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.


  • 07/07/2020

Ngày 23/6, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.


  • 03/07/2020

Ngày 26/6/2020, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2020 - 2025.


  • 02/07/2020

Ngày 19/6/2020, UBND tỉnh Quảng Bình có văn bản số 1056/UBND-KT về việc tăng cường tiết kiệm điện (TKĐ) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.


  • 17/06/2020

Ngày 15/6/2020, UBND tỉnh Đồng Tháp có công văn số 400/UBND-KT gửi các cơ quan, ban ngành liên quan về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.