Trả lời: Theo Nghị định Chính phủ số 134/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Mục 3 – Lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, điều 23 có nêu: Các cá nhân, tổ chức vi phạm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng công cộng bị.

1. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng để hệ thống chiếu sáng hoạt động ngoài khung giờ theo mùa, vùng, miền theo quy định.

2. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi sửa chữa, thay thế thiết bị chiếu sáng, sử dụng thiết bị chiếu sáng không đúng quy chuẩn kỹ thuật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng công cộng.

3. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi lắp đặt mới hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng thiết bị chiếu sáng không đúng quy chuẩn kỹ thuật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng công cộng.

4. Ngoài hình thức xử phạt hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc sử dụng thiết bị chiếu sáng đúng theo quy chuẩn kỹ thuật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng công cộng.

Xem chi tiết...
Quách Thúy Quỳnh
23/02/2017

Trả lời: Theo Nghị định Chính phủ số 134/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Mục 3 – Lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, điều 22 có nêu: Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm vi phạm quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất công nghiệp bị.

Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, biện pháp quản lý và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả bắt buộc áp dụng.

 

Xem chi tiết...
Phạm Ngọc Anh
21/02/2017

Trả lời: Theo Nghị định Chính phủ số 134/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Mục 3 – Lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Điều 21 có nêu: Vi phạm quy định về thực hiện kiểm toán năng lượng bị.

1. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau:

  1. Sử dụng chứng chỉ kiểm toán viên giả mạo.
  2. Cho thuê, cho mượn chứng chỉ kiểm toán viên để thực hiện kiểm toán.

2. Phạt tiền cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm từ 15 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi tự thực hiện chế độ kiểm toán năng lượng hoặc thuê tổ chức kiểm toán  năng lượng thực hiện chế độ kiểm toán năng lượng khi không có đội ngũ kiểm toán viên năng lượng được cấp chứng chỉ kiểm toán viên năng lượng; không có phương tiện, thiết bị kỹ thuật phù hợp cho việc kiểm toán năng lượng.

3. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi cố ý làm sai lệch báo cáo kiểm toán năng lượng.

4. Ngoài hình thức xử phạt hành chính, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng chứng chỉ kiểm toán viên năng lượng từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này.

Xem chi tiết...
Nguyễn Vũ Hải Phụng
20/02/2017

Trả lời: Theo Nghị định Chính phủ số 134/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Mục 3 – Lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, điều 19 có nêu: Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm vi phạm về kiểm toán năng lượng bị.

* Phạt cảnh cáo đối với hành vi không thực hiện đầy đủ nội dung của báo cáo kiểm toán theo biểu mẫu quy định.

* Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện kiểm toán năng lượng theo quy định.

Xem chi tiết...
Bùi Thị Mai Phương
14/02/2017

Câu hỏi: Doanh nghiệp tôi hiện tại chỉ có các sản phẩm đèn chiếu sáng công nghiệp âm trần thì có được dán nhãn năng lượng không?

Trả lời: Nhãn năng lượng hiện nay chỉ được áp dụng cho bóng đèn và chấn lưu đèn huỳnh quang, không áp dụng cho các sản phẩm khác trong lĩnh vực chiếu sáng, vì vậy sản phẩm của doanh nghiệp bạn chưa phải dán nhãn năng lượng khi lưu thông trên thị trường.

Ban chỉ đạo Chương trình MTQG về sử dụng NLTK&HQ – Bộ Công Thương.

 

 

 

Xem chi tiết...
Nguyễn Hữu Di
20/01/2017

Trả lời: Mỗi sản phẩm sử dụng năng lượng đều có thể có mức hiệu suất thấp và mức hiệu suất cao. Việc quy định mức HEPS và MEPS không mâu thuấn với nhau.

Mức HEPS có thể được sử dụng để dán nhãn năng lượng xác nhận, tức là để xác nhận rằng sản phẩm đó có mức hiệu suất năng lượng cao. Còn mức MEPS dùng để quản lý việc sản xuất, lưu thông sản phẩm sử dụng năng lượng trên thị trường. Nếu mức MEPS trở thành quy chuẩn kỹ thuật (tức là khi mức đó được bộ, ngành có thẩm quyền ban hành thành quy chuẩn kỹ thuật) thì các sản phẩm có mức hiệu suất năng lượng dưới mức tối thiểu sẽ không được lưu thông trên thị trường trong nước, hoặc thậm chí không được sản xuất.

Ban chỉ đạo Chương trình MTQG về sử dụng NLTK&HQ – Bộ Công Thương

Xem chi tiết...
Nguyễn Ngọc Linh
19/01/2017

Câu hỏi: Những sản phẩm đạt mức hiệu suất năng lượng tối thiểu ( MEPS) có được lưu thông trên thị trường không?

Trả lời: Tất cả những sản phẩm đạt mức hiệu suất năng lượng tối thiểu (MESP) đều được lưu thông trên thị trường. Chỉ những sản phẩm có hiệu suất năng lượng dưới mức MEPS mới không được lưu thông trên thị trường trong nước khi mức MEPS được cơ quan có thẩm quyền ban hành thành quy chuẩn kỹ thuật.

Ban chỉ đạo Chương trình MTQG về sử dụng NLTK&HQ – Bộ Công Thương.

Xem chi tiết...
Trần Danh Ánh
18/01/2017

Câu hỏi: Đối với lô hàng nhập khẩu, nếu đã có kết quả thử nghiệm đạt hiệu suất năng lượng thì có cần thử nghiệm lại ở Việt Nam không?

Trả lời: Kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng ở nước ngoài chỉ được Việt Nam công nhận nếu phòng thử nghiệm đó đã được Bộ Công Thương chỉ định là phòng thử nghiệm  phục vụ chương trình dán nhãn năng lượng của Việt Nam.

Ban chỉ đạo Chương trình MTQG về sử dụng NLTK&HQ – Bộ Công Thương

Xem chi tiết...
Nguyễn Thị Vân Anh
17/01/2017

Câu hỏi: Là doanh nghiệp sản xuất đèn huỳnh quang compact trên 60W (loại 85W và 110W). Nhưng chỉ có TCVN cho loại từ 60W trở xuống. Vậy doanh nghiệp của tôi cần áp dụng dán nhãn năng lượng thế nào?

Trả lời: Chỉ các sản phẩm đã có Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) tương ứng thì mới thực hiện dán nhãn năng lượng. Các sản phẩm nằm ngoài phạm vi quy định của TCVN không bắt buộc phải dán nhãn năng lượng. 

Ban chỉ đạo Chương trình MTQG về sử dụng NLTK&HQ – Bộ Công Thương

Xem chi tiết...
Nguyễn Nhã Trần
18/10/2016

Hàng nhập khẩu từ các nước ASEAN mà đã được dán nhãn năng lượng của nước ngoài thì có phải dán nhãn năng lượng của Việt Nam nữa không ?

Trả lời:

Nếu sản phẩm đó theo quy định của Việt Nam là loại buộc phải dán nhãn năng lượng thì phải dán nhãn năng lượng, không phụ thuộc vào việc sản phẩm đó đã được dán nhãn năng lượng của một nước ngoài nào đó hay không.

Ban chỉ đạo Chương trình MTQG về sử dụng NLTK&HQ – Bộ Công Thương

Xem chi tiết...
Trần Mạnh Kiên
22/09/2016

Câu hỏi: Những sản phẩm nằm trong danh mục phải dán nhãn năng lượng mà không có nhãn năng lượng thì có bị phạt hay không?

Trả lời: Các sản phẩm nằm trong danh mục phải dán nhãn năng lượng theo Quyết định 51/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định mà không có nhãn năng lượng thì nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà bán lẻ các sản phẩm đó sẽ bị xử lý theo quy định.

Ban chỉ đạo Chương trình MTQG về sử dụng NLTK&HQ – Bộ Công Thương

Xem chi tiết...
Ngô Trúc Quỳnh
23/08/2016

Câu hỏi: Sản phẩm nhập khẩu đang lưu thông mà chưa có nhãn năng lượng thì doanh nghiệp hay nhà nhập khẩu có bị chế tài gì không?

Trả lời:

Nếu các sản phẩm, phương tiện, thiết bị nhập khẩu của doanh nghiệp nằm trong danh mục yêu cầu dán nhãn năng lượng theo Quyết định 51/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định mà hàng nhập khẩu chưa có nhãn năng lượng đã lưu thông trên thị trường trong nước là vi phạm và bị xử lý theo quy định.

Khi buộc phải dán nhãn năng lượng thì hải quan sẽ chỉ cho lô hàng nhập khẩu thông quan khi được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng nhận dán nhãn năng lượng.

Ban chỉ đạo Chương trình MTQG về sử dụng NLTK&HQ – Bộ Công Thương

 

Xem chi tiết...
Nguyễn Tuấn Cường
10/08/2016

Câu hỏi: Cơ quan nào thi hành chế tài xử phạt trong lĩnh vực dán nhãn năng lượng?

Trả lời: Cơ quan quản lý thị trường, quản lý chất lượng hàng hóa và các cơ quan quản lý nhà nước liên quan khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng của mình, trong đó có việc thực thi các chế tài xử phạt trong lĩnh vực dán nhãn năng lượng theo quy định hiện hành.

Ban chỉ đạo Chương trình MTQG về sử dụng NLTK&HQ – Bộ Công Thương

Xem chi tiết...
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
08/08/2016

Câu hỏi: Tại sao sản phẩm chiếu sáng công cộng lại không có trong danh mục sản phẩm phục vụ mua sắm công?

Trả lời: Chiếu sáng công cộng là một trong những đối tượng của chương trình dán nhãn. Hiện nay các sản phẩm phục vụ chiếu sáng đối với các công trình trường học, bện viện, công sở đã nằm trong danh mục mua sắm công. Đối với chiếu sáng đường phố, sân vườn, quảng trường, bến cảng, khu vực công cộng trước mắt nhà nước khuyến khích thực hiện các hình thức dán nhãn tự nguyện. Trong thời gian tới các sản phẩm này sẽ được đưa vào danh mục mua sắm công.

Ban chỉ đạo Chương trình MTQG về sử dụng NLTK&HQ – Bộ Công Thương

Xem chi tiết...
Nguyễn Trường Giang
20/07/2016