• 24/06/2020

Là sản lượng điện tiết kiệm lũy kế từ đầu năm đến đầu tháng 6/2020 của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tương ứng 2,2% sản lượng điện thương phẩm.


  • 17/06/2020

Là tổng công suất lắp đặt của 48 nhà máy điện mặt trời đã đóng điện và đi vào vận hành tại các tỉnh miền Nam, theo Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC). Đây là số liệu tính đến cuối tháng 5/2020.


  • 17/06/2020

Là tổng công suất lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tính đến hết tháng 5/2020.


  • 11/06/2020

Là tổng công suất lắp đặt của 7.341 công trình điện mặt trời mái nhà trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến hết tháng 5/2020.


  • 04/06/2020

Là số tiền Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chi trả cho khách hàng bán điện từ hệ thống điện mặt trời mái nhà cho ngành Điện trong 5 tháng đầu năm 2020.


  • 12/05/2020

Là tổng công suất lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, tính đến hết tháng 4/2020.


  • 08/05/2020

Là sản lượng điện tiết kiệm trong 4 tháng đầu năm 2020 của Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh), đạt 27% kế hoạch năm.


  • 07/05/2020

Là tổng công suất lắp đặt của 27.631 công trình điện mặt trời mái nhà trên phạm vi cả nước tính đến cuối tháng 4/2020.


  • 16/04/2020

Theo Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tổng công suất lắp đặt điện mặt trời áp mái (ĐMTAM) lũy kế 3 tháng đầu năm của khách hàng là 64.518 kWp. Tổng sản lượng điện từ nguồn ĐMTAM phát lên lưới trong quý I/2020 là 46,84 triệu kWh.


  • 14/04/2020

Là sản lượng điện mặt trời được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) huy động trong quý I năm 2020 nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định.