• 18/03/2020

Là tổng công suất dự kiến tiết giảm trong chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR) năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.


  • 05/03/2020

Là tổng công suất lắp đặt nguồn điện mặt trời mái nhà tại 776 trụ sở các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ năm 2019 đến nay.


  • 06/01/2020

Là sản lượng điện tiết kiệm năm 2019 của Công ty Điện lực Trà Vinh, tương đương 1,82% sản lượng điện thương phẩm, đạt 116,17% kế hoạch.


  • 01/11/2019

Là khoản tín dụng vay không bảo lãnh Chính phủ được ký kết mới đây giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) cho dự án Nhà máy Điện mặt trời Sê San 4.


  • 01/10/2019

Tính đến đầu tháng 9/2019, tổng sản lượng điện tiết kiệm lũy kế trong toàn tỉnh Bình Phước là 29.105.253 kWh, đạt 2% tổng sản lượng điện thương phẩm. Công ty Điện lực Bình Phước phấn đấu trong năm 2019 thực hiện tiết kiệm trên 40 triệu kWh điện.


  • 13/08/2019

Là tổng công suất lắp đặt điện mặt trời áp mái của 296 khách hàng toàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), tính đến tháng 7/2019.


  • 11/07/2019

Là kết quả thực hiện công tác tiết kiệm điện 6 tháng đầu năm 2019 tại Công ty Điện lực Vĩnh Long, đạt 80% kế hoạch năm.


  • 04/07/2019

Lần đầu tiên, công suất đầu nguồn toàn hệ thống điện Việt Nam đạt mốc 37.730 MW vào ngày 12/6/2019. Đây là con số gần như đã đạt đến “ngưỡng” công suất khả dụng của hệ thống điện.


  • 01/07/2019

Là tổng số các giải pháp tiết kiệm năng lượng được Cơ quan Năng lượng Hàn Quốc và Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) đề xuất sau khi thực hiện kiểm toán năng lượng tại 10 doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp của Việt Nam.


  • 23/05/2019

Là tổng số dự án nhà máy điện mặt trời nối lưới dự kiến vào vận hành trước ngày 30/6/2019 để hướng giá ưu đãi của Chính phủ.