• 13/08/2019

Là tổng công suất lắp đặt điện mặt trời áp mái của 296 khách hàng toàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), tính đến tháng 7/2019.


  • 11/07/2019

Là kết quả thực hiện công tác tiết kiệm điện 6 tháng đầu năm 2019 tại Công ty Điện lực Vĩnh Long, đạt 80% kế hoạch năm.


  • 04/07/2019

Lần đầu tiên, công suất đầu nguồn toàn hệ thống điện Việt Nam đạt mốc 37.730 MW vào ngày 12/6/2019. Đây là con số gần như đã đạt đến “ngưỡng” công suất khả dụng của hệ thống điện.


  • 01/07/2019

Là tổng số các giải pháp tiết kiệm năng lượng được Cơ quan Năng lượng Hàn Quốc và Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) đề xuất sau khi thực hiện kiểm toán năng lượng tại 10 doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp của Việt Nam.


  • 23/05/2019

Là tổng số dự án nhà máy điện mặt trời nối lưới dự kiến vào vận hành trước ngày 30/6/2019 để hướng giá ưu đãi của Chính phủ.


  • 14/05/2019

Là công suất điện mà Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tiết giảm được năm 2018, khi tiến hành bảo trì khí Nam Côn Sơn và khí Cửu Long.


  • 24/04/2019

Là số lượng khách hàng trên địa bàn TP HCM Tổng công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) tuyên truyền, vận động lắp đặt điện mặt trời áp mái trong năm 2019.


  • 01/04/2019

Là tổng số mã sản phẩm thuộc 19 chủng loại, thiết bị trong danh mục Quy định dán nhãn năng lượng bắt buộc của Bộ Công Thương đã được dán nhãn năng lượng. Thông tin này được Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) cho biết tại buổi tọa đàm 'Tiết kiệm năng lượng,...


  • 29/03/2019

Là sản lượng điện Thành phố Hà Nội đã tiết kiệm được trong năm 2018 khi triển khai Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tương đương 735,35 tỷ đồng.


  • 25/02/2019

Là tổng sản lượng điện của hệ thống năng lượng mặt trời áp mái lắp đặt tại trụ sở nhà điều hành Công ty Điện lực Vĩnh Long trong năm 2018, tương ứng số tiền điện tiết kiệm được 202 triệu đồng so với sử dụng điện lưới.