• 20/09/2020

Là tổng công suất phát triển điện mặt trời mái nhà khách hàng của Công ty Điện lực Bạc Liêu (PC Bạc Liêu), lũy kế đến hết tháng 8 năm 2020.


  • 15/09/2020

Là tổng công suất điện mặt trời mái nhà của khách hàng đã lắp đặt trên địa bàn Hà Nội trong 8 tháng của năm 2020.


  • 15/09/2020

Đây là sản lượng điện tiết kiệm toàn tỉnh Ninh Thuận trong tháng 8/2020, tăng 6,62% so với cùng kỳ năm 2019.


  • 11/09/2020

Là tổng công suất lắp đặt điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) của 377 khách hàng tại Bắc Giang lũy kế đến ngày 31/8/2020.


  • 08/09/2020

Là tổng sản lượng điện nhận từ các nhà máy điện mặt trời đã đóng điện và đi vào vận hành tại các tỉnh miền Nam trong 8 tháng của năm 2020, sản lượng điện này chiếm 4,43% tổng lũy kế điện nhận của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).


  • 12/08/2020

Là tổng công suất phát triển điện mặt trời mái nhà của Công ty Điện lực Bạc Liêu (PC Bạc Liêu), lũy kế đến hết tháng 7 năm 2020.


  • 12/08/2020

Theo PC Ninh Thuận, đây là sản lượng điện tiết kiệm toàn tỉnh trong tháng 07/2020, tăng 36,64% so với cùng kỳ năm 2019.


  • 07/08/2020

Là tổng công suất của 42.694 hệ thống điện mặt trời mái nhà trên toàn quốc, tính đến ngày 31/7/2020.


  • 07/07/2020

Là tổng công suất tấm pin mặt trời mái nhà của 6.079 khách hàng tại 21 tỉnh, thành phía Nam đã ký hợp đồng bán điện mặt trời mái nhà với Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tính đến hết tháng 6/2020.


  • 24/06/2020

Là sản lượng điện tiết kiệm lũy kế từ đầu năm đến đầu tháng 6/2020 của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tương ứng 2,2% sản lượng điện thương phẩm.