• 01/11/2016

Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 – 2020 mới được ban hành.


  • 13/09/2016

Bộ Công Thương đang dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện.


  • 15/08/2016

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016 – 2025, được triển khai thực hiện tại các đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên phạm vi cả nước.


  • 25/07/2016

UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành quyết định số 378/QĐ-UBND về kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, trong đó tỉnh đề ra mục tiêu phấn đấu tiết kiệm ít nhất 2% mức tiêu thụ năng lượng hàng năm.


  • 28/06/2016

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành quyết định số 249/QĐ-UBND về Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2016 -2020. Theo đó, toàn tỉnh phấn đấu tiết kiệm 6,9% tổng mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo nhu cầu năng lượng.


  • 07/06/2016

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 985a/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.


  • 05/05/2016

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án "Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long” vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).


  • 29/04/2016

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNNVV) và các tư vấn hỗ trợ các DNNVV lập hồ sơ tiếp cận Chương trình hỗ trợ đầu tư xanh (GIF), Đại sứ quán Đan Mạch cùng với Bộ Công Thương vừa thống nhất đưa ra những sửa đổi có lợi hơn cho các đơn vị tham gia chương trình này.


  • 23/03/2016

Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016 đã được UBND thành phố Hà Nội ban hành theo kế hoạch số 47/KH-UBND, ký ngày 1/3/2016.


  • 21/03/2016

UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố (TP) giai đoạn 2016 – 2020; trong đó phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng trung bình hàng năm từ 2% - 2,5% mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo nhu cầu.