• 29/08/2011

Trên thị trường, có rất nhiều thiết bị giúp tiết kiệm điện, nhưng không phải bất kỳ thiết bị nào quảng cáo tiết kiệm điện cũng có nghĩa là tiết kiệm được điện năng. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Danh Hòa, Trưởng phòng Thử nghiệm Điện - điện tử, Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường...