• 24/03/2020

Ngày 12/3, UBND tỉnh Trà Vinh có văn bản số 1761/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh, với nhiều chỉ tiêu quan trọng.


  • 17/03/2020

Ngày 16/3, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1348/BTNMT-TĐKTTT gửi các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hưởng ứng Giờ trái đất năm 2020.


  • 13/03/2020

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn số 2820/UBND-CN ngày 11/3/2020 về việc thực hiện chương trình điều tiết phụ tải (DR) và tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh năm 2020.


  • 13/03/2020

Sở Công Thương Hải Phòng vừa ban hành văn bản số 442/SCT-NL ngày 3/3/2020 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất 2020.


  • 13/01/2020

Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản số 10075/BCT-TKNL ngày 30/12/2019 về việc thực hiện chế độ Báo cáo sử dụng năng lượng, định mức tiêu hao năng lượng và cập nhật danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2019.


  • 10/01/2020

UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 6/1/2020 ban hành kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019 – 2030.


  • 11/12/2019

Ngày 4/12/2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 1746/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030.


  • 08/10/2019

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1264/QĐ-TTg, ngày 1/10/2019 về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII).


  • 26/07/2019

Đề án ‘Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019 – 2022’ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 894/QĐ-TTg, ngày 17/7/2019.


  • 24/06/2019

Vừa qua, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành văn bản số 4760/UBND-CN về việc đầu tư xây dựng dự án điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh.