• 12/02/2015

Đó là một trong những chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến các đơn vị trực thuộc tại Văn bản số 427/EVN-KD/QHCĐ ngày 2/2/2015, về việc hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất 2015 tại Việt Nam.


  • 11/01/2013

Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa có văn bản số 41/EVN-QHCĐ ngày 4/1/2013 về việc phổ biến, tuyên truyền các ca khúc mới về tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng tại các đơn vị.


  • 13/12/2012

Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa có văn bản số 4472/CT-EVN ngày 3/12/2012, Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện năm 2013.


  • 08/04/2012

Nhằm nâng cao công tác phục vụ khách hàng và tiết kiệm điện trong toàn Tổng công ty, Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung và Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty phát động đợt thi đua từ 20/3/2012 cho đến 31/12/2012


  • 27/02/2011

Ngày 25/02/2011, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có Công văn số 568/EVN-KD về việc thực hiện tiết kiệm điện tại trụ sở làm việc của các đơn vị.


  • 16/02/2011

Ngày 14/02/2011, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có công văn  số 424/EVN-KD về việc khẩn trương thực hiện Chỉ thị số 171/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện.