• 15/11/2016

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 5048 /BTNMT-TCMT gửi các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc giới thiệu, đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2017.


  • 04/06/2015

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch hành động phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn phục vụ tái cơ cấu ngành Thủy lợi theo Quyết định số 1788/QĐ-BNN-TCTL, ngày 19/05/2015.


  • 03/03/2015

UBND thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 884/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2015.


  • 25/11/2014

Ngày 17/11/2014, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 10405/QĐ-BCT về việc chỉ định phòng thử nghiệm hiệu suất phục vụ chứng nhận dán nhãn năng lượng cho Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 1.


  • 09/10/2014

Ngày 1/10/2014, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 8757/QĐ-BCT về việc chỉ định phòng thử nghiệm hiệu suất phục vụ chứng nhận dán nhãn năng lượng cho Trung tâm Thử nghiệm- Kiểm định công nghiệp thuộc Viện cơ khí và Năng lượng Mỏ - Vinacomin.


  • 27/08/2014

Bộ Công Thương đã có Quyết định số 5049/QĐ-BCT, ngày 5/6/2014, về việc chỉ định Phòng thử nghiệm hiệu suất phục vụ chứng nhận dán nhãn năng lượng cho Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 3.


  • 22/04/2013

Nhằm chủ động xây dựng kế hoạch và các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn điện, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước vừa có Chỉ thị số 04/CT-UBND (ký ngày 22/3/2013) về việc tăng cường tiết kiệm điện năm 2013 trên địa bàn.


  • 17/04/2013

Nhằm chỉ đạo điều hành hoạt động cung ứng sử dụng điện, đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn và tin cậy, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân năm 2013; Chủ tịch UBND Thừa Thiên Huế ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND ký ngày 28/3/2013 về việc tăng cường công tác tiết kiệm...


  • 22/03/2013

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa ban hành Thông tư số 19/TT-BNNPTNT ngày 15/3/20103 về hướng dẫn biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật; chăn nuôi và thú y; thủy lợi; lâm nghiệp, diêm nghiệp…


  • 06/03/2013

UBND TP Hà Nội đã ban hành văn bản số 1360/QĐ-UBND ngày 20/2/2013 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn TP Hà Nội năm 2013.