Chúng tôi muốn tham gia Chương trình Thi đua gia đình tiết kiệm điện thì bằng cách nào? Xin nói rõ hơn về chương trình?

Quốc Chí
chiquochcm@gmail.com

05/06/2018

Trả lời

Ông Phạm Quốc Bảo – Phó Tổng GĐ Tổng công ty Điện lực TP.HCM (đơn vị tổ chức Chương trình “Thi đua gia đình tiết kiệm điện” ​​​​​​)

Khách hàng không cần phải đăng ký tham gia với ngành điện, các hộ gia đình đáp ứng các điều kiện sau sẽ đủ điều kiện tham gia mà không cần đăng ký, cụ thể các hộ gia đình sử dụng điện liên tục cho mục đích sinh hoạt, không thay đổi về mục đích sử dụng điện, chủ thể sử dụng điện, tỷ lệ sử dụng điện, định mức sử dụng điện và không vi phạm sử dụng điện trong suốt khoảng thời gian từ ngày 01/12/2016 đến hết ngày 30/11/2018.

Khi tổng kết chương trình, ngành điện sẽ tổ chức tính toán, đánh giá và lựa chọn khách hàng đạt giải để trao thưởng. Điều kiện xét thưởng của chương trình: Thực hiện tiết kiệm điện đạt kết quả cao nhất, bằng cách xét tỉ lệ tiết kiệm điện tổng điện năng tiêu thụ 12 tháng của năm thực hiện so với cùng kỳ năm liền kề trước đó không thấp hơn 10%. Đối với các hộ đã được công nhận Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu trong năm trước thì tiếp tục phát huy và phấn đấu tiết kiệm so với cùng kỳ tối thiểu 5%; Thực hiện sử dụng các thiết bị điện trong gia đình tiết kiệm và hiệu quả; Cam kết duy trì thực hiện tiết kiệm điện trong thời gian tới.


  • 06/06/2018