Có những giải pháp nào để sử dụng hệ thống khí nén năng lượng tiết kiệm năng lượng và hiệu quả?

Lê Việt Hùng
viethung@gmail.com

17/08/2017

Trả lời

Trả lời:

Theo Thông tư số 02/2014/TT – BCT của Bộ Công Thương về Quy định các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các ngành công nghiệp, Mục 9 (sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hệ thống khí nén), Điều 23 có nêu:

 1. Đảm bảo chất lượng khí đầu vào máy nén:

Khí đầu vào phải đảm bảo sạch, khô và mát. Nhiệt độ khí đầu vào ảnh hưởng quan trọng tới hiệu suất năng lượng của máy nén quy định tại mục 6.2 Phụ lục II Thông tư này. Giảm sụt áp suất tại các bộ lộc khí đầu vào để tránh làm giảm hiệu suất máy nén. Tác động của sự sụt áp suất qua bộ lọc khí vào đối với mức tiêu thụ điện quy định tại mục 6.3 Phụ lục II Thông tư này.

 1. Tìm và xử lý các rò rỉ khí nén và ngăn ngừa rò rỉ. Thường xuyên kiểm tra các vết rò và tổn thất áp suất ở toàn bộ hệ thống (hàng tháng).
 2. Điều chỉnh các hoạt động ở hộ tiêu thụ tại áp suất thấp nhất có thể.
 3. Đóng tất cả nguồn cấp khí tới các thiết bị không vận hành.
 4. Tách riêng các thiết bị đơn lẻ sử dụng khí nén áp suất cao.
 5. Giảm mức sụt áp trong hệ thống ống phân phối.
 6. Khi có một hoặc nhiều hơn máy nén cấp cho một đầu phân phối chung, cần vận hành máy nén sao cho chi phí sản xuất khí nén là nhỏ nhất.
 7. Xem xét việc dùng máy nén đa cấp.
 8. Giảm áp suất ra càng thấp càng tốt.
 9.  Tránh đưa khí nén áp suất cao hơn tới toàn bộ dây chuyền chỉ để đáp ứng nhu cầu của một thiết bị cao áp.
 10.  Áp dụng chiến lược bảo dưỡng phòng ngừa một cách hệ thống cho máy nén và các bộ phận phụ trợ.
 11.  Đảm bảo rằng nước ngưng phải được loại bỏ khỏi hệ thống phân phối ngay hoặc không có nước ngưng.
 12.  Kiểm tra xem các kích thước bình tích có thể chứa đủ khí nén cho các nhu cầu lớn trong thời gian ngắn không.

 

 


 • 18/08/2017