Cơ sở cần áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hệ thống lạnh như thế nào?

Dương Đăng Quý
quyduong@gmail.com

23/07/2017

Trả lời

Trả lời:

Theo Thông tư số 02/2014/TT – BCT của Bộ Công Thương về Quy định các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các ngành công nghiệp, Mục 3, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hệ thống cấp nhiệt và hệ thống lạnh Điều 12 có nêu:

  1. Tối ưu hóa bộ trao đổi nhiệt của quá trình.
  2. Bảo trì hiệu quả các bề mặt trao đổi nhiệt.
  3. Điều chỉnh công suất phù hợp với tải của hệ thống.
  4. Sử dụng hệ thống làm lạnh đa cấp.
  5. Sử dụng hệ thống trữ lạnh để lưu trữ lạnh giờ thấp điểm sử dụng trong giờ cao điểm.
  6. Thiết kế, bảo dưỡng định kỳ hệ thống bảo ôn của hệ thống lạnh.
  7. Giám sát định kỳ số lượng và chất lượng của môi chất lạnh.

 

 


  • 24/07/2017