Đèn chiếu sáng gây tốn điện như thế nào?

Nguyễn Thị Hồng Vân
vanhong@gmail.com

23/08/2019

Trả lời

Ông Trần Viết Nguyên, Phó Ban Kinh doanh - Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Đèn chiếu sáng hộ gia đình phổ biến hiện nay có 3 loại cơ bản (đèn tròn sợi đốt, đèn huỳnh quang tuýp/compact và đèn LED). Mỗi loại đèn đều có mức công suất (tiêu thụ điện khác nhau).

Để cho ra ánh sáng tiêu chuẩn, đèn sợi đốt có công suất 60W/bóng; đèn huỳnh quang tuýp/compact có công suất 13 - 18W/bóng và đèn LED có công suất từ 5 - 9W/bóng.

Như vậy, đèn LED là đèn tiết kiệm điện nhất, tiếp theo là đèn huỳnh quang tuýp/compact và sau cùng là đèn sợi đốt. Bạn nên sử dụng đèn LED bởi chi phí hiện nay khá hợp lý, mức tiết kiệm và tuổi thọ tốt hơn nhiều so với đèn huỳnh quang và sợi đốt.


  • 23/08/2019