Hệ thống điện mặt trời áp mái có áp dụng vào sản xuất công nghiệp được không?

Gia đình tôi có xưởng cưa và đang dùng điện lưới 3 pha, vậy nếu lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái thì có áp dụng vào sản xuất công nghiệp được không?

Nguyễn Thị Nga (Cà Mau)
ngacamau@gmail.com

23/01/2019

Trả lời

Theo ông Đặng Nguyên Phương: Trưởng phòng Giám sát, mua bán điện - Tổng công ty Điện lực Miền Nam (EVNSPC)

Điện mặt trời có thể lắp đặt và đấu nối qua hệ thống 1 pha hoặc 3 pha tùy theo quy mô công suất. Theo quy định của Bộ Công Thương tại thông tư 16/2017/TT-BCT, hệ thống trên 3 kWp (công suất lắp đặt) được yêu cầu đấu nối lưới điện 3 pha tùy theo điều kiện lưới điện đấu nối. Do đó, nếu hệ thống xưởng cưa của bạn nếu đang dùng điện 3 pha từ lưới điện, bạn hoàn toàn có thể đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời 3 pha để sử dụng.

Bạn liên hệ điện lực gần nhất hoặc thông qua tổng đài 19001006 hoặc 19009000 (trung tâm chăm sóc khách hàng của Tổng công ty điện lực miền Nam, phạm vi từ Ninh Thuận đến Cà Mau) hoặc 1900545454 (tại TP.HCM) để được hướng dẫn cụ thể hơn.


  • 24/01/2019

Theo ông Đặng Nguyên Phương: Trưởng phòng Giám sát, mua bán điện - Tổng công ty Điện lực Miền Nam (EVNSPC)

Điện mặt trời có thể lắp đặt và đấu nối qua hệ thống 1 pha hoặc 3 pha tùy theo quy mô công suất. Theo quy định của Bộ Công Thương tại thông tư 16/2017/TT-BCT, hệ thống trên 3 kWp (công suất lắp đặt) được yêu cầu đấu nối lưới điện 3 pha tùy theo điều kiện lưới điện đấu nối. Do đó, nếu hệ thống xưởng cưa của bạn nếu đang dùng điện 3 pha từ lưới điện, bạn hoàn toàn có thể đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời 3 pha để sử dụng.

Bạn liên hệ điện lực gần nhất hoặc thông qua tổng đài 19001006 hoặc 19009000 (trung tâm chăm sóc khách hàng của Tổng công ty điện lực miền Nam, phạm vi từ Ninh Thuận đến Cà Mau) hoặc 1900545454 (tại TP.HCM) để được hướng dẫn cụ thể hơn.


  • 24/01/2019