Lắp đặt công tơ 2 chiều để đo đếm sản lượng điện mặt trời bán cho ngành Điện có mất phí?

Công ty tôi hiện tại đang sử dụng điện cho mục đích sản xuất, giờ có thêm hệ thống điện mặt trời mái nhà và muốn bán sản lượng điện dư cho ngành Điện, vậy có được lắp đặt miễn phí công tơ dùng để đo sản lượng điện mặt trời không?  

Cao Thái Hà
hacao@gmail.com

17/09/2019

Trả lời

Ông Trần Viết Nguyên, Phó Ban Kinh doanh - Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Đối với chủ đầu tư đã có hợp đồng mua điện tại địa điểm lắp đặt dự án: Ngay sau khi kiểm tra và đồng ý mua điện, công ty điện lực, điện lực thực hiện thay thế công tơ đo đếm 01 chiều bằng công tơ đo đếm 02 chiều (miễn phí) và ký hợp đồng mua điện từ dự án với chủ đầu tư. Trường hợp phải chuyển đổi điểm đấu nối với lưới điện hạ áp từ 01 pha sang 03 pha để đấu nối dự án điện mặt trời mái nhà, chủ đầu tư chịu trách nhiệm nâng cấp dây dẫn sau công tơ, công ty điện lực, điện lực chịu trách nhiệm nâng cấp dây dẫn từ công tơ đến điểm đấu nối và công tơ.


  • 18/09/2019