Ở TP.HCM có mùa mưa, vậy những ngày mùa mưa ít nắng, mây nhiều hệ thống điện mặt trời liệu có đủ để sử dụng sinh hoạt?

Trần Văn San
santran@gmail.com

15/03/2019

Trả lời

Chuyên gia Trịnh Quang Dũng: Chuyên gia điện mặt trời, Nguyên trưởng phòng phát triển Công nghệ điện mặt trời – Viện Vật lý TP.HCM

TP.HCM thuộc khí hậu 2 mùa: khô và mưa, lượng bức xạ mặt trời trung bình quanh năm đạt khoảng 5kWh/m2 ngày. Từ mùa khô sang mùa mưa, bức xạ mặt trời chỉ giảm khoảng 20% vì lượng mưa hàng ngày không liên tục hoàn toàn là môi trường hiệu quả để lắp đặt điện mặt trời.


  • 15/03/2019