Tại sao các doanh nghiệp phải kiểm toán năng lượng, việc này có thuận lợi gì cho doanh nghiệp?

Bùi Vân Anh
anhvanbui@gmail.com

17/11/2017

Trả lời

Câu hỏi: Tại sao các doanh nghiệp phải kiểm toán năng lượng, việc này có thuận lợi gì cho doanh nghiệp?

Trả lời: Ông Diệp Thế Cường – Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn & Đầu tư Năng lượng Việt cho biết, Theo thông tư số 09/2012/TT-BCT qui định các doanh nghiệp thuộc cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm sẽ phải thực hiện việc báo cáo định kỳ về kiểm toán năng lượng và tình hình sử dụng năng lượng của đơn vị mình hàng năm trình Sở Công Thương tỉnh, thành phố. Nếu doanh nghiệp không thực hiện sẽ bị xử phạt theo điều 19 Nghị định 134/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Ngoài ra, đánh giá về các yếu tố lợi ích, kiểm toán năng lượng giúp doanh nghiệp sử dụng năng lượng một cách tiết kiệm và hiệu quả.

Các doanh nghiệp cần đánh giá đúng hiện trạng sử dụng năng lượng của doanh nghiệp mình:

+ Xác định mục tiêu của kiểm toán năng lượng nhằm đánh giá thực trạng sử dụng năng lượng, sau đó xác định các giải pháp giảm suất tiêu thụ năng lượng, giảm các chi phí vận hành.

+ Kiểm toán năng lượng giúp giảm tiêu thụ năng lượng tại các hệ thống sản xuất và sinh hoạt trong khi vẫn duy trì hoặc cải thiện công suất dây chuyền, năng suất lao động, sức khỏe con người, sự thoải mái và an toàn cho môi trường sống, môi trường làm việc.

+ Kiểm toán năng lượng tập trung xác định các cơ hội tiết kiệm năng lượng và tiềm năng cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng.

+ Kiểm toán năng lượng là công cụ trợ giúp quản lý và được phân thành kiểm toán năng lượng sơ bộ và kiểm toán chi tiết.

 


  • 17/11/2017