Trên thị trường hiện có những hệ thống điện năng lượng mặt trời nào?

DNTN Bách Chiến
dntnbachchien@gmail.com

14/05/2019

Trả lời

Ông Phạm Việt Anh - Hiệp hội Năng lượng Việt Nam.

Hiện có 3 mô hình hệ thống điện mặt trời. Thứ nhất là hệ thống độc lập có ắc quy. Thứ hai là hệ thống nối lưới, không cần ắc quy (lưới điện đóng vai trò thay thế ắc quy). Và thứ ba là hệ thống Hybrid vừa nối lưới vừa có ắc quy để phòng khi mất điện lưới.

Hiện nhà nước đã cho nối lưới, vì vậy doanh nghiệp nên nghiên cứu theo hướng này để giảm chi phí đầu tư ắc quy. Khoản này chiếm tỷ trọng khá lớn khi đầu tư ban đầu, và do tuổi thọ ngắn của ắc quy nên sẽ phải tốn tiền thay thế nhiều lần trong suốt vòng đời của tấm năng lượng.


  • 16/05/2019