Ngày hội tiết kiệm điện của EVNSPC sẽ được tổ chức tại Bình Dương

Ông Nguyễn Phước Đức, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam ( EVNSPC) cho biết, Ngày hội tiết kiệm điện năm 2017 của Tổng công ty sẽ diễn ra tại tỉnh Bình Dương vào ngày 20/5/2017.

Một phần thi trong Ngày hội tiết kiệm điện của EVNSPC - Ảnh: Ng.Tuấn.

Ngày hội tiết kiệm điện được EVNSPC tổ chức hàng năm nhằm tuyên truyền cho người dân, cơ quan, doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Nhiều hoạt động sẽ diễn ra gồm: Trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiết kiệm điện, tổ chức các hội thi Kiến thức về tiết kiệm điện; Gia đình tiết kiệm điện; Thanh niên tiết kiệm điện…

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng sẽ giới thiệu, bình chọn và khen thưởng những ý tưởng, giải pháp thực hành tiết kiệm điện hiệu quả của các doanh nghiệp.

Theo Phó Tổng giám đốc EVNSPC Nguyễn Phước Đức, Ngày hội tiết kiệm điện 2017 nhằm vận động người dân, doanh nghiệp, cơ quan, đoàn thể cùng tham gia sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm qua đó tiết kiệm chi phí sinh hoạt, sản xuất kinh doanh, giảm áp lực đầu tư nguồn điện, tiết kiệm chi phí cho xã hội và góp phần bảo vệ môi trường. 

Ngày hội tiết kiệm điện 2017 cũng là nơi giới thiệu, nhân rộng các mô hình, giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và các loại thiết bị tiết kiệm điện; vận động mọi thành phần sử dụng điện trong cộng đồng hưởng ứng cuộc vận động theo chủ đề “Tiết kiệm năng lượng - Ứng phó biến đổi khí hậu”.

Được biết đây là năm thứ 6 – Tổng công ty Điện lực miền Nam tổ chức thực hiện chương trình Ngày hội tiết kiệm điện.


  • 04/05/2017 09:34
  • Ngọc Tuấn