Nghiệm thu hệ thống năng lượng mặt trời áp mái tại nhà điều hành PC Bạc Liêu

Vừa qua, Công ty Điện lực Bạc Liêu (PC Bạc Liêu) đã tổ chức nghiệm thu đưa vào vận hành hệ thống năng lượng mặt trời áp mái tại nhà điều hành Công ty nhằm cung cấp một phần điện năng phục vụ công tác sản xuất kinh doanh và hòa lưới khi có nguồn công suất phát dư.

Hệ thống tấm pin năng lượng mặt trời áp mái tại nhà điều hành Công ty Điện lực Bạc Liêu.

Hệ thống điện năng lượng mặt trời của Công ty Điện lực Bạc Liêu được lắp ghép bằng 308 tấm pin năng lượng mặt trời có công suất lắp đặt là 80 kWp, với diện tích 600m² trên mái nhà điều hành Công ty, tổng mức đầu tư là 3,2 tỷ đồng, được lấy từ nguồn vốn đầu tư xây dựng của Công ty Điện lực Bạc Liêu.

Ngoài việc cung cấp một phần điện năng tiêu thụ cho nhà điều hành Công ty, đây được xem như dự án kiểu mẫu cho các khách hàng tham quan, nghiên cứu đầu tư sử dụng năng lượng mặt trời. Đồng thời, là phương tiện tuyên truyền sử dụng nguồn năng lượng thân thiện với môi trường.