Tập huấn về năng lượng tái tạo cho cán bộ quản lý, hoạt động môi trường Miền Trung - Tây Nguyên

Khóa tập huấn về năng lượng tái tạo và sử dụng điện năng tiết kiệm, hiệu quả cho hơn 30 học viên là cán bộ quản lý, hoạt động môi trường các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên vừa được tổ chức tại Đà Nẵng.​

Đây là khóa tập huấn chuyên sâu về năng lượng bền vững và các giải pháp thúc đẩy ứng dụng quy mô cộng đồng về năng lượng tái tạo, tiết kiệm hiệu quả do Trung tâm phát triển Sáng tạo Xanh (Green ID) phối hợp Liên minh châu Âu tổ chức.
 
Các học viên được chuyên gia Florian Kliche đến từ Viện nghiên cứu độc lập các vấn đề môi trường (Đức) truyền đạt các kiến thức, kỹ năng, chiến lược về năng lượng bền vững và tiết kiệm năng lượng. Trên cơ sở các kiến thức có được, học viên thực hành xây dựng ý tưởng, kế hoạch khả thi về năng lượng tái tạo từ thực tế tại các địa phương.
 
Cũng tại khóa tập huấn, ông Antoine Vander Elst, đại diện Liên minh châu Âu đã chia sẻ về sự thúc đẩy năng lượng bền vững tại Việt Nam do Liên minh châu Âu thực hiện cũng như các công nghệ, kỹ thuật, nguồn tài trợ nhằm giúp học viên có cơ hội tiếp cận, lựa chọn để vận dụng, áp dụng thực tế.
 
Một cán bộ Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình tham gia khóa tập huấn cho biết xu thế khai thác các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, sinh khối hay năng lượng mặt trời là tất yếu của Việt Nam và thế giới. Mặc dù các cơ quan quản lý đã ban hành các cơ chế khuyến khích nhưng việc triển khai vẫn còn nhiều bất cập, bên cạnh đó nhận thức và sự quan tâm của cộng đồng đến vấn đề này chưa nhiều nên đã gây khó khăn cho việc áp dụng, triển khai. Với các kiến thức kỹ năng có được từ khóa tập huấn sẽ hữu ích cho công tác quản lý cũng như cá nhân trong chuyên môn, đời sống.
 
Được biết biết đây là khóa tập huấn thứ 3 trong 5 khóa mà Green ID tổ chức tại 5 khu vực trên toàn quốc nhằm nâng cao kỹ năng cho cán bộ quản lý, hoạt động môi trường đồng thời tìm kiếm các ý tưởng dự án về lĩnh vực này.