1 triệu Ngôi nhà xanh

Là mục tiêu của Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA) và Nhóm Công tác về Biến đổi khí hậu (CCWG) hướng đến vào năm 2030.

Theo đó, đến năm 2030, Việt Nam sẽ có ít nhất 1 triệu Ngôi nhà xanh có lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái nối lưới, tương đương công suất khoảng 3.000 MW. Sáng kiến “Triệu ngôi nhà xanh vì Việt Nam thịnh vượng” được phát động trong Tuần lễ năng lượng tái tạo lần thứ 3 do VSEA phối hợp CCWG tổ chức từ ngày 21 đến ngày 26/8/2018.

Theo bà Ngụy Thị Khanh - Giám đốc Trung tâm Phát triển sáng tạo xanh (GreenID) - đơn vị điều phối VSEA, mô hình Ngôi nhà xanh sẽ bao gồm: Giải pháp về điện từ năng lượng tái tạo như mặt trời, sinh khối, gió,…, kèm theo đó là các giải pháp ứng dụng của năng lượng mặt trời như xử lý nước nóng, giải pháp về sử dụng thiết bị gia dụng tiết kiệm điện. Bên cạnh đó,Ngôi nhà xanh còn gắn với giải pháp xử lý rác thải bằng cách phân loại tại nguồn, tái chế và tái sử dụng, việc thu hồi và tái sử dụng nước mưa, trồng cây xanh để làm mát và lọc không khí,…

Kể từ tháng 6/2017, khi Quyết định 11/2017/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam có hiệu lực, cả nước đã có 748 dự án điện trên mái nhà được nối lưới với tổng công suất 11,5 MWp.


  • 28/08/2018 10:41
  • Thành Trung