100%

Là con số về nguồn điện từ năng lượng tái tạo mà Đan Mạch phấn đấu sẽ đạt được vào năm 2035.

Cơ quan năng lượng Đan Mạch cho biết, quốc gia này lên kế hoạch đạt 100% điện từ năng lượng tái tạo vào năm 2035 và hoàn toàn ngừng sử dụng nhiên liệu hóa thạch vào năm 2050.

Hiện Đan Mạch đang làm tốt quá trình thực hiện mục tiêu của mình khi đã sản xuất 56% điện trong nước từ năng lượng tái tạo vào năm 2015. Trong đó, đóng góp lớn nhất là từ năng lượng gió với 41,8%, tiếp theo là năng lượng sinh khối ở mức 11%. Các nguồn năng lượng tái tạo khác như năng lượng mặt trời đã đóng góp vào phần còn lại.

Để có được kết quả ấn tượng này, Đan Mạch đã xây dựng trang trại gió ngoài khơi lớn trong nhiều thập kỷ. Trang trại gió ngoài khơi đầu tiên được xây dựng vào năm 1991.

Hiện tại, 5 trang trại gió ngoài khơi của nước này và hơn 300 tua bin gió đã đưa tổng công suất điện gió từ 1 tháng 1 năm 2016 đến nay lên tới 5.070 MW. Mục tiêu sắp tới của Đan Mạch là đạt được 50% năng lượng gió và 20% năng lượng sinh khối vào năm 2020. Theo đó, lượng tiêu thụ than, dầu và khí đốt của Đan Mạch giảm 30,4% năm 2015. 

Bên cạnh đó, thành phố Copenhagen đang hướng tới mục tiêu thành phố không cac-bon vào năm 2025. Với việc sử dụng phương tiên đi lại là xe đạp nhiều hơn ô tô, Thủ đô của Đan Mạch đang thực hiện rất tốt các hoạt động tích cực để đáp ứng mục tiêu về khí hậu.


  • 20/12/2016 03:40
  • Lưu Hiền (tổng hợp)