100 công trình điện mặt trời áp mái tại Phú Yên đã được lắp đặt

Tính đến ngày 09/7/2019, toàn tỉnh Phú Yên có 100 công trình điện mặt trời áp mái đã được lắp đặt với tổng công suất hơn 2,5 MWp.

Tất cả các công trình điện mặt trời áp mái đã được PC Phú Yên kiểm tra trước khi vận hành, lắp đặt công tơ 2 chiều và ký hợp đồng mua bán điện.

PC Phú Yên đã vượt chỉ tiêu về phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái do Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) giao (cả năm 2019 là 2 MWp). Đầu tháng 7/2019, EVNCPC đã điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, giao chỉ tiêu phát triển điện mặt trời áp mái tại Phú Yên là 3 MWp.

Công ty Điện lực Phú Yên (PC Phú Yên) hiện đã lắp đặt 11 công trình điện mặt trời áp mái tại trụ sở Công ty, các điện lực trực thuộc và các trạm biến áp 110 kV, với công suất 309,64 kWp.

Thời gian tới, PC Phú Yên sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động và hỗ trợ khách hàng đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái, khuyến khích phát triển nguồn năng lượng tái tạo này.