116 khách hàng thỏa thuận tham gia chương trình DR tại Phú Thọ

Trong thời gian qua, Công ty Điện lực Phú Thọ (PC Phú Thọ) đã tích cực triển khai chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR) và hiện đã có 116 khách hàng thỏa thuận tham gia chương trình.

Theo PC Phú Thọ, trên địa bàn tỉnh có 146 khách hàng có sản lượng tiêu thụ điện trên 1 triệu kWh/năm, trong đó 140 khách hàng thuộc lĩnh vực công nghiệp, xây dựng; 06 khách hàng thuộc lĩnh vực kinh doanh dịch vụ. 

Công ty đã chủ động làm việc với toàn bộ khách hàng trên và đã có 116 khách hàng đồng ý ký thỏa thuận tham gia chương trình DR với tổng công suất đăng ký tiết giảm tối đa đạt khoảng 57.081 kW.

Đạt được kết quả trên là nhờ có sự chỉ đạo xuyên suốt từ cơ quan cấp trên, sự hỗ trợ của Sở Công Thương Phú Thọ, sự chia sẻ, đồng hành từ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh... 

Để triển khai chương trình, bên cạnh việc thành lập tiểu ban chỉ đạo, đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên, chuẩn bị các điều kiện cần thiết, PC Phú Thọ đã có công văn báo cáo UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Công Thương tỉnh về kế hoạch triển khai chương trình DR; đồng thời chỉ đạo các Điện lực trực thuộc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện.

Chương trình DR là một giải pháp quan trọng nhằm hướng tới mục tiêu giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện, giảm áp lực đầu tư cho ngành Điện, giảm áp lực tăng giá điện, nâng cao chất lượng cung cấp điện, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế bền vững…


  • 16/08/2019 01:58
  • Hưng Việt