12,2 triệu kWh

Là kết quả thực hiện công tác tiết kiệm điện 6 tháng đầu năm 2019 tại Công ty Điện lực Vĩnh Long, đạt 80% kế hoạch năm.

Để đạt được kết quả này, ngay từ đầu năm, Công ty Điện lực Vĩnh Long đã xây dựng kế hoạch công tác tiết kiệm điện năm 2019 và triển khai đến tất cả các đơn vị trực thuộc thực hiện.

6 tháng đầu năm 2019, Công ty đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện như: Tổ chức mitting, diễu hành tuyên truyền vận động hưởng ứng sự kiện Giờ trái đất 2019; ký hợp đồng với Đài phát thanh địa phương phát sóng nội dung tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm; in 13.000 quyển cẩm nang và 6.000 quyển tập học sinh tiết kiệm điện; phát video clip tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm tại các quầy giao dịch khách hàng; tổ chức phát động chương trình “Ấp/khóm văn hóa tiết kiệm điện năm 2019”; phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân tổ chức 07 lớp tập huấn kiến thức sử dụng điện tiết kiệm có lồng ghép quảng bá, tuyên truyền sử dụng pin NLMT; tổ chức lớp tập huấn “Chương trình hỗ trợ tư vấn lắp đặt điện mặt trời mái nhà”...

Ngoài ra, Công ty đã vận động khách hàng lắp đặt 86 hệ thống pin NLMT với tổng công suất là 2.152 kWp, đạt 65% kế hoạch năm.


  • 11/07/2019 03:36
  • Hưng Việt (TH)