1.300 tỷ đồng thay toàn bộ đèn sodium cao áp - HPS thành đèn LED

Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa kiến nghị UBND Thành phố thay thế toàn bộ đèn chiếu sáng công cộng hiện hữu (sodium cao áp - HPS) thành đèn LED trong giai đoạn 2016 - 2020.

Theo Sở Giao thông vận tải đây là kế hoạch thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn TP.HCM.

Trong đó, đẩy mạnh sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện cho 100% công trình chiếu sáng công cộng; thay thế và loại dần thiết bị có hiệu suất thấp, lạc hậu.

Mục tiêu phấn đấu giảm mức tiêu hao năng lượng ít nhất 10% đối với một số nhóm lĩnh vực sử dụng nhiều năng lượng như chiếu sáng công cộng, vận tải hành khách công cộng (xe buýt, taxi…)

Để triển khai, Sở Giao thông vận tải kiến nghị UBND TP.HCM giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn thực hiện để UBND thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua chủ trương đầu tư và bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 theo quy định.