1,434 triệu kWh

Theo PC Ninh Thuận, đây là sản lượng điện tiết kiệm toàn tỉnh trong tháng 07/2020, tăng 36,64% so với cùng kỳ năm 2019.

Lũy kế 7 tháng sản lượng điện tiết kiệm đạt 9,086 triệu kWh, tương ứng 2,16% sản lượng điện thương phẩm 07 tháng năm 2020 (420,981 triệu kWh), tăng 34,66% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong tháng 07/2020, Công ty Điện lực Ninh Thuận không thực hiện điều hòa tiết giảm điện, đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, cung cấp điện ổn định cho các thành phần phụ tải trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Khối khách hàng quan trọng, khách hàng sản xuất trọng điểm, khách hàng kinh doanh - dịch vụ và khách hàng ánh sáng sinh hoạt, đặc biệt là đảm bảo cung cấp điện ổn định tại các địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ cung cấp điện cho nhu cầu phát triển kinh tế và an ninh chính trị của địa phương.

Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về sử dụng tiết kiệm điện và lắp đặt điện mặt trời mái nhà (hướng dẫn các bước đăng ký trên trang web, đài truyền thanh, báo địa phương hoặc poster, standee tại Điện lực và các điểm thu tiền điện của tổ chức trung gian).


  • 12/08/2020 11:09
  • Phương Mai