158 triệu USD

Là tổng kinh phí của Dự án tiết kiệm năng lượng cho ngành công nghiệp Việt Nam, do Bộ Công Thương phối hợp với Ngân hàng thế giới thực hiện từ tháng 12/2017 và kéo dài đến tháng 7/2022.

Dự án có 2 hợp phần chính: Hợp phần 1 bao gồm chương trình cho vay các dự án tiết kiệm năng lượng trị giá khoảng 156 triệu USD, thực hiện trong vòng 10 năm. Trong đó, 100 triệu USD là nguồn vốn vay từ Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế; 56 triệu USD là phần vốn đóng góp của các ngân hàng thương mại và vốn chủ sở hữu của những doanh nghiệp cho các tiểu dự án thành phần.

Hợp phần 2 là hợp phần hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ thực hiện các công tác đánh giá, giám sát dự án; kiểm toán các kiểu dự án vay vốn đầu tư vào các giải pháp tiết kiệm năng lượng của doanh nghiệp; tư vấn đánh giá thực hiện chính sách môi trường và xã hội của dự án.  

Dự án sẽ được triển khai rộng rãi trên phạm vi toàn quốc với mục tiêu cải thiện việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho ngành công nghiệp, góp phần đạt mục tiêu quốc gia về tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính, sẵn sàng triển khai thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 – 2030 trong lĩnh vực công nghiệp và năng lượng.

Tất cả các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp có nguyện vọng xây dựng, thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, có mong muốn đầu tư tiết kiệm năng lượng để thay đổi công nghệ, thay thế thiết bị trong sản xuất đều có thể tham gia.