18,47 triệu kWh

Là sản lượng điện tiết kiệm năm 2019 của Công ty Điện lực Trà Vinh, tương đương 1,82% sản lượng điện thương phẩm, đạt 116,17% kế hoạch.

Đại diện các gia đình nhận giấy chứng nhận gia đình TKĐ trong buổi tổng kết chương trình Gia đình TKĐ năm 2019.

Ông Quách Hải Hồ, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Trà Vinh cho biết: Để đạt kết quả trên, công ty đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện (TKĐ) năm 2019 với nội dung và biện pháp cụ thể, vận động mọi thành phần tham gia TKĐ tại trụ sở cơ quan, trong sản xuất và kinh doanh dịch vụ, sinh hoạt...

Trong đó, tập trung vận động TKĐ trong sinh hoạt gia đình (chương trình “Ấp văn hóa - Khóm văn hóa TKĐ", “Gia đình TKĐ”), trường học (chương trình “TKĐ trong trường học”), quảng bá thiết bị sử dụng điện dán nhãn năng lượng (chương trình “Tuyên truyền dán nhãn năng lượng”), phối hợp với 05 tổ chức đoàn thể tuyên truyền TKĐ, an toàn điện, điện mặt trời… đến các cán bộ, hội viên, đoàn viên...

Năm 2019, công ty đã đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ nuôi, trồng thủy sản và các sự kiện chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh.

Năm 2020, công ty đặt chỉ tiêu TKĐ đạt 1,5% sản lượng điện thương phẩm Tổng công ty Điện lực miền Nam giao.