2.009.922

Là tổng số bóng đèn compact tiết kiệm điện được đổi cho các hộ nông dân trồng thanh long trên 3 tỉnh Bình Thuận, Tiền Giang và Long An theo chương trình “Hỗ trợ nông dân trồng thanh long thay đèn sợi đốt bằng đèn tiết kiệm điện”.

Chương trình là một trong những nội dung của thoả thuận hợp tác tuyên truyền, vận động sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

Theo Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tính đến hết năm 2016 các công ty điện lực, điện lực trực thuộc EVNSPC đã tiến hành thay thế, đổi 2.009.922 bóng đèn sợi đốt bằng đèn compact tiết kiệm điện cho các hộ trồng thanh long trên 3 tỉnh Bình Thuận, Tiền Giang và Long An, vượt 9.922 bóng so với kế hoạch.

EVNSPC cho biết, việc các hộ dân trồng thanh long chuyển đổi từ đèn tròn sợi đốt sang dùng đèn compact tiết kiệm điện để chong thanh long giúp giảm dần và tiến đến xóa bỏ đèn sợi đốt. Chương trình cũng đồng thời nâng cao nhận thức trong cộng đồng về lợi ích tiết kiệm năng lượng (điện), khuyến khích người dân sử dụng thiết bị điện hiệu suất cao trong sản xuất, tiêu dùng, giảm chi phí trong sản xuất nông nghiệp.

Đây cũng là một hành động góp phần cho việc giảm áp lực đầu tư hệ thống điện tại khu vực miền Nam, tăng khả năng ổn định cung cấp điện.

Tổng công ty Điện lực miền Nam dự kiến thực hiện tổng kết chương trình này vào Quý 1 năm nay.


  • 14/02/2017 09:31
  • Ngọc Tuấn