2,31 tỷ kWh

Là sản lượng điện mặt trời được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) huy động trong quý I năm 2020 nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định.

Theo EVN, trong quý I năm 2020, nguồn điện năng lượng tái tạo huy động là 2,76 tỷ kWh, trong đó điện mặt trời là 2,31 tỷ kWh, tăng gấp 28 lần so với cùng kỳ năm 2019.

Con số tăng đến 28 lần từ huy động điện mặt trời là do hàng chục dự án điện mặt trời quy mô lớn đã vận hành thương mại trước thời điểm 30/6/2019 và đến nay đã hoạt động ổn định.

Cùng với các nguồn điện khác, việc huy động được 2,31 tỷ kWh điện mặt trời trong quý I năm 2020 giúp EVN đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt đảm bảo tăng cường cấp điện cho các bệnh viện, cơ sở y tế và các khu vực cách ly tập trung phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.