2,5 triệu

Là số bóng đèn compact tiết kiệm điện do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện cấp đổi cho các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách và các hộ dân trồng thanh long tại 3 tỉnh Bình Thuận, Tiền Giang và Long An (trong giai đoạn 2011 – 2015).

Từ thành công của chương trình “Quảng bá sử dụng đèn compact tiết kiệm điện, giai đoạn 2008 – 2010”, EVN chỉ đạo các tổng công ty Điện lực triển khai chương trình quảng bá rộng rãi tới cộng đồng người dân sử dụng đèn compact tiết kiệm điện để thay thế các bóng đèn sợi đốt.

Năm 2011, EVN đã hoàn thành thực hiện phát, đổi được 1 triệu bóng đèn compact tiết kiệm điện cho hộ nghèo ở 21 tỉnh, thành miền Đông và Tây Nam Bộ. Năm 2014 – 2015 đã thực hiện tuyên truyền, quảng bá tới các hộ dân trồng thanh long tại các tỉnh Bình Thuận, Tiền Giang và Long An sử dụng đèn compact thay đèn sợi đốt để chong thanh long ra hoa trái vụ. Chương trình đã đổi được 1,2 triệu bóng đèn sợi đốt loại 60 W bằng bóng đèn compact loại 20 W, với các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách thuộc khu vực miền Bắc – EVN cũng đã thực hiện đổi được 300.000 bóng.

Được biết, sản lượng điện tiết kiệm do việc thay đèn sợi đốt bằng đèn compact tiết kiệm điện là 208 triệu kWh/ năm.

Đến nay, cả nước đã có gần 100% các hộ gia đình, doanh nghiệp sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện compact và LED trong chiếu sáng, chỉ còn số ít sử dụng bóng đèn sợi đốt trong sản xuất như: Trồng hoa màu, trồng thanh long, nuôi gia cầm…

Các chương trình của EVN đã có tác dụng tích cực nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng đèn chiếu sáng hiệu suất cao trong sinh hoạt và sản xuất. 


  • 03/01/2017 08:48
  • Ngọc Tuấn