2.700 khách hàng của EVNNPC đã lắp đặt điện mặt trời mái nhà

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, tổng công suất lắp đặt điện mặt trời mái nhà của 2.700 khách hàng này là hơn 40MWp, số liệu này được tính đến cuối tháng 6/2020.

Nhiều khách hàng ở tỉnh, thành phố phía Bắc đã đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà - Ảnh: Ng.Tuấn.

Theo EVNNPC, tính đến cuối tháng 12/2019, toàn Tổng công ty mới có hơn 1.250 khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà, với tổng công suất lắp đặt là 17,2MWp. Trong 6 tháng đầu năm 2020, công suất lắp đặt điện mặt trời mái nhà của khách hàng đã tăng, tổng công suất lắp đặt là 23,1MWp, đạt 46,2% kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao năm 2020.

EVNNPC cho biết, lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, sản lượng điện mặt trời mái nhà phát lên lưới ước đạt 7,10 triệu kWh.

Thời gian tới, Tổng công ty tiếp tục kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, hộ dân trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố phía Bắc lắp đặt, sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà và khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo này. Đồng thời tạo mọi điều kiện cho các khách hàng có nhu cầu ký kết hợp đồng bán phần điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà cho ngành Điện.

 


  • 09/07/2020 02:46
  • Ngọc Tuấn