2.965 kWp

Là tổng công suất phát triển điện mặt trời mái nhà của Công ty Điện lực Bạc Liêu (PC Bạc Liêu), lũy kế đến hết tháng 7 năm 2020.

Bạc Liêu đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà. Nguồn ảnh: Internet

Theo PC Bạc Liêu, lũy kế đến hết tháng 7 năm 2020, công ty phát triển được 272 khách hàng, với tổng công suất 2.965,9 kWp, chiếm tỷ lệ 65,9% so với kế hoạch năm 2020 Tổng công ty Điện lực miền Nam giao (4.500kWp). Tổng sản lượng phát ra từ hệ thống ĐMTMN là 2.956.545kWh, trong đó sản lượng bán cho Điện lực là 1.323.286kWh, sản lượng điện khách hàng sử dụng là 1.633.259kWh.

Toàn công ty đã thực hiện lắp đặt ĐMTMN tại các Điện lực, trạm 110 kV, nhà điều hành công ty được 12 vị trí, với tổng công suất là 565,97 kWp; tổng sản lượng phát ra từ hệ thống ĐMTMN là 473.597 kWh, trong đó sản lượng phát lên lưới là 260.962 kWh, sản lượng điện nội bộ sử dụng là 212.635 kWh.

Trong 7 tháng đầu năm 2020, Công ty Điện lực Bạc Liêu đã đảm bảo cung cấp đủ điện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân; đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục cho các sự kiện chính trị, văn hóa của tỉnh.