3,33 MWp

Là tổng công suất lắp đặt điện mặt trời áp mái của 296 khách hàng toàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), tính đến tháng 7/2019.

Điện mặt trời áp mái đang ngày càng thu hút sự quan tâm của khách hàng khu vực phía Bắc. Nguồn ảnh: Internet.

 

Theo EVNNPC, tính đến cuối tháng 7/2019, các công ty Điện lực trực thuộc Tổng công ty đã làm việc với 219 khách hàng và ký 116 thỏa thuận tham gia điều chỉnh phụ tải phi thương mại (DR) với công suất điều chỉnh khoảng 16,8 MW.

Lũy kế đến hết tháng 7/2019, các Công ty Điện lực đã làm việc với 2.020 khách hàng và đã ký thỏa thuận với 1.305 khách hàng, công suất điều chỉnh ước đạt 414,33 MW.

Toàn Tổng công ty có 296 khách hàng lắp đặt điện mặt trời áp mái với tổng công suất lắp đặt là 3,33 MWp, sản lượng phát tháng 7/2019 ước đạt 94.000 kWh.

Nhờ có nhiều giải pháp đồng bộ, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố miền Bắc, đặc biệt là đã nỗ lực đảm bảo cung ứng điện phục vụ nhân dân trong đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng cuối tháng 6, đầu tháng 7/2019.