385 triệu kWh

Là sản lượng điện Thành phố Hà Nội đã tiết kiệm được trong năm 2018 khi triển khai Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tương đương 735,35 tỷ đồng.

Con số này được báo cáo tại Hội nghị “Triển khai Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019” diễn ra vào ngày 26/3/2019 do Ban Chủ nhiệm Chương trình sử dụng năng lượng và tiết kiệm hiệu quả thành phố Hà Nội tổ chức.

Thành phố Hà Nội được Bộ Công Thương đánh giá là một trong những địa phương đi đầu trong việc thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cả nước.

Năm 2018, Chương trình đã thực hiện đăng tải các phóng sự, thông điệp, bài viết liên quan đến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng; phát hành tờ rơi, sổ tay tuyên truyền, hướng dẫn nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong vấn đề sử dụng năng lượng; kiểm tra về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố. Bên cạnh đó, Chương trình cũng đã hướng dẫn các doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng trọng điểm xây dựng kế hoạch, báo cáo tình hình sử dụng năng lượng; tổ chức Hội chợ triển lãm quốc tế Thương mại; tổ chức chiến dịch Giờ trái đất lồng ghép với phát động phong trào Hộ gia đình tiết kiệm điện; vận động 60 cơ sở tham gia công nhận danh hiệu Cơ sở sử dụng năng lượng xanh theo tiêu chí của Thành phố và công nhận danh hiệu Năng lượng xanh cho 19 cơ sở, công trình xây dựng; đánh giá tình hình sử dụng năng lượng, hiệu quả năng lượng cho 10 cơ sở; hỗ trợ 61 cơ sở thực hiện kiểm toán năng lượng; hỗ trợ 6 cơ sở xây dựng hệ thống quản lý năng lượng; xây dựng bộ công cụ, mô hình tính toán tự động chỉ số hiệu quả năng lượng 11 cho cơ sở; mô phỏng năng lượng thí điểm cho 5 tòa nhà.

Theo đánh giá sơ bộ, việc triển khai Chương trình năm 2018 giúp tiết kiệm 149,4 kTOE, lượng điện tiết kiệm đến hết năm 2018 là 385 triệu kWh (khoảng 2,15% lượng điện thương phẩm) tương đương 735,35 tỷ đồng.

Năm 2019, Chương trình sẽ tập trung đẩy mạnh kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố; Điều chỉnh Tiêu chí về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong sản xuất công nghiệp, công trình xây dựng trên địa bàn; tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền cũng như áp dụng đa dạng các hình thức huy động nguồn vốn để tăng đầu tư ứng dụng đổi mới trang thiết bị công nghệ hiệu suất cao…