41,54 triệu kWh

Là sản lượng điện tiết kiệm tại TP Đà Nẵng trong 7 tháng đầu năm 2018, chiếm hơn 2,5% sản lượng điện thương phẩm, tương đương khoảng 77,7 tỷ đồng.

Để có được kết quả đó, PC Đà Nẵng đã duy trì và tổ chức hiệu quả nhiều hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện tại các trường tiểu học, THCS, trên các tuyến phố; kêu gọi người dân hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất… Các Điện lực đã tư vấn, hướng dẫn khách hàng sản xuất, kinh doanh dịch vụ áp dụng kỹ thuật tiên tiến, giảm thiểu tiêu hao lượng điện tiêu thụ, tích cực đưa vào sử dụng năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời...

Vừa qua, PC Đà Nẵng đã triển khai chương trình “Top 50 Doanh nghiệp sản xuất tiết kiệm điện năm 2018”. Trong đó, đối tượng tham gia là các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất có mức tiêu thụ điện trung bình từ 30.000 kWh/tháng trở lên trong năm 2017, với tiêu chí tiết kiệm ít nhất 5% trở lên lượng điện năng tiêu thụ 03 tháng 7, 8 và 9/2018 so với cùng kỳ năm 2017.

Với đa dạng các hoạt động ý nghĩa và thiết thực được triển khai, công tác tiết kiệm điện sẽ ngày một lan tỏa trong cộng đồng, góp phần phát triển bền vững và bảo vệ môi trường thành phố.


  • 13/08/2018 03:01
  • Hưng Việt