57.777 kWh

Là tổng sản lượng điện của hệ thống năng lượng mặt trời áp mái tại trụ sở văn phòng Công ty Điện lực Trà Vinh (PC Trà Vinh) sau hơn 6 tháng hoạt động (trung bình mỗi ngày hệ thống phát ra 314 kWh), góp phần giảm lượng điện nhận từ lưới điện quốc gia, tiết kiệm trên 153,5 triệu đồng, giảm phát thải trên 38,2 tấn khí CO2 ra môi trường.

Công nhân Điện lực Thành phố Trà Vinh kiểm tra hệ thống pin NLMT tại văn phòng Công ty Điện lực Trà Vinh. Ảnh: PC Trà Vinh.

Trong thời gian qua, PC Trà Vinh đã đẩy mạnh tuyên truyền tại các phòng giao dịch khách hàng Điện lực, thông tin về chính sách khuyến khích, lợi ích và hiệu quả của việc lắp đặt điện mặt trời áp mái, cử cán bộ hỗ trợ tư vấn khi khách hàng có yêu cầu… Tính đến tháng 01/2019, đã có 19 khách hàng lắp đặt, tổng công suất trên 279,1 kWp.

Việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái giúp tiết giảm chi phí điện cho gia đình, khi có lượng điện dư không sử dụng, khách hàng có thể bán lại cho ngành Điện. Sử dụng điện mặt trời không chỉ tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường mà còn là giải pháp giảm tải nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, góp phần phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Dự kiến, Công ty Điện lực Trà Vinh sẽ hoàn thành lắp đặt điện mặt trời áp mái tại các điện lực và trạm biến áp trước ngày 30/6 và hoàn thành chỉ tiêu lắp đặt 3.000 kWp điện mặt trời áp mái của khách hàng đến hết ngày 31/12/2019.