77,42 GW

Đó là tổng công suất điện từ năng lượng mặt trời của Trung Quốc năm 2016. Con số này biến Trung Quốc trở thành cường quốc đứng đầu thế giới về nguồn năng lượng tái tạo từ mặt trời.

Theo Reuters, Cục quản lý năng lượng quốc gia (NEA) Trung Quốc cho biết trữ lượng nguồn năng lượng mặt trời đã đạt con số khổng lồ 77,42 GW trong năm 2016, tăng gần gấp đôi so với 42,88 GW năm 2015.

Sơn Đông, Tân Cương, Hà Nam là những tỉnh có mức tăng công suất lớn nhất. Trong đó, Tân Cương, Cam Túc, Thanh Hải và Nội Mông có trữ lượng tổng thể lớn nhất.

Tuy nhiên, cũng theo NEA, năng lượng mặt trời chỉ chiếm một tỉ lệ khiêm tốn 1% trong tổng năng lượng của Trung Quốc. NEA dự định tăng thêm khoảng 110 GW trước thời điểm 2020, giúp công nghệ này có một vai trò lớn hơn trong những năm sắp tới.

Trung Quốc cũng dự định tăng sử dụng năng lượng phi hóa thạch từ 11% đến 20% trước năm 2030. Để cụ thể hóa mục tiêu này, Trung Quốc sẽ đầu tư khoảng 364 tỉ USD trong giai đoạn 2016 - 2020.


  • 08/02/2017 09:20
  • Đỗ Sơn (tổng hợp)